Politica de confidentialitate

Respectam confidentialitatea propriilor clienti si vizitatori si ne obligam sa protejam datele si informatiile personale ale acestora. Declaram ca nu colectam nici un fel de date, informatii personale identificabile în momentul vizitarii Website-ului, cu exceptia situatiilor în care dumneavoastra consimtiti sa ni le furnizati sau în cazurile expres prevazute de prezenta Politica.

In ceea ce priveste Clientii sau posibilii Clienti, datele furnizate de acestia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executarii contractului dintre Partener si respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio forma catre terte persoane si nici nu vor face obiectul vreunei dezvaluiri.

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, avem obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care va apartin. Scopul colectarii datelor este: încheierea contractului, evidentierea financiar-contabila, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul si publicitatea produselor si serviciilor noastre. 

Va este pusa în acest mod, la dispozitia dvs, posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzand nume, prenume, cod numeric personal, serie si numar de buletin, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia deachizitionarea serviciilor / produselor noastre. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului si, pe cale de consecinta, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe siteul nostrum.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre noi, nefiind comunicate niciunei terte persoane, cu exceptia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati în drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate în baza legii.

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra acesupra acestora, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Nu vom dezvalui propriile dvs. date personale, decat în masura în care, aceasta dezvaluire va fi necesara pentru a identifica o anumita persoana, a comunica cu aceasta sau a înainta o plangere împotriva acesteia în cazul oricarui prejudiciu suferit de noi, Clientii nostri sau alte terte persoane. Vom dezvalui, de asemenea, astfel de informatii, date personale, oricaror organisme abilitate, în concordanta cu legile aplicabile si tratatele internationale la care Romania este parte, în masura în care exista o obligatie de furnizare a acestora.

In cazul in care aveti asemenea comentarii sau in cazul in care doriti sa formulati o reclamatie referitoare la modul in care utilizam datele dumneavoastra personale, va rugam sa ne contactati prin telefon la numarul de contact de mai sus.

Alte informatii
Vanzatorul este raspunzator fata de Client pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele.

Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:

a) corespund descrierii facute de vanzator ;
b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre Client, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vanzare-cumparare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;
d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Clientul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

În cazul lipsei conformitatii, Clientul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau înlocuire sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs. Lipsa de conformitate se evalueaza în functie de doua elemente, respectiv natura produsului si declaratiile privind produsul, facute în special prin publicitate sau prin înscrierea pe eticheta.

Clientul are posibilitatea sa aleaga modalitatea în care doreste sa i se aduca la conformitate produsul (înlocuire, reparare, rezolutiunea contractului, reducerea pretului), cu conditia ca modalitatea aleasa sa nu fie disproportionata sau imposibila.
O masura reparatorie este considerata disproportionata daca ea impune vanzatorului costuri nerezonabile în comparatie cu cealalta masura reparatorie si imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru înlocuire.

În evaluarea rezonabilitatii costurilor se va tine cont de valoarea bunului, fara lipsa de conformitate, importanta lipsei de conformitate, eventualele inconveniente cauzate Clientului.

În ceea ce priveste modalitatile de aducere la conformitate, Clientul poate solicita în primul rand repararea produsului, apoi înlocuirea acestuia, si în cele din urma reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului.

În toate cazurile, aducerea la conformitate se face fara plata. Notiunea fara plata se refera la toate costurile necesare aducerii la conformitate, inclusiv costuri postale, transport, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate, ambalare.

Repararea sau înlocuirea produselor nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire. Pentru a opera repararea sau înlocuirea produselor se impune ca deficientele aparute sa nu fie imputabile Clientului.

Pentru a beneficia de garantia de conformitate, Clientul are in sarcina sa detina documentele fiscale de provenienta ale bunului pe care sa fie inscriptionate in mod neechivoc denumirea produsului si seriile acestuia de identificare

Clientul nu este îndreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

Raspunderea vanzatorului privind garantia legala de conformitate, este angajata daca lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, termenul se reduce la aceasta durata.

Clientul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate în termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

Garantia de conformitate nu trebuie confundata cu garantia tehnica ce se refera la produsele de folosinta indelungata, care permite repararea produsului, fara costuri suplimentare, in cazul in care a avut loc o defectiune si se refera la produsele de folosinta indelungata.

Produsul de folosinta îndelungata reprezinta acel produs complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de întretinere.Produsele de folosinta îndelungata vor fi insotite de certificatul de garantie emis pe baza garantiei comerciale precum si de cartea tehnica ori de instructiunile de folosire, instalare, exploatare, întretinere, eliberate de producator.

Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc.), setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor